Onze doelstelling

De Nederlandse vrijetijdssector (grond- en watersportgebonden) heeft sterke behoefte aan verjonging en innovatie. De initiatiefnemers achter LI Leisure Investment hebben vanuit hun achtergrond de ambitie om actief bij te dragen aan dit vernieuwings- en verjongingsproces. Ons doel is dus de recreatiesector in brede zin te ondersteunen en een nieuwe impuls te geven. Hiervoor zijn niet alleen financiële investeringen vereist, maar ook kennisoverdracht en begeleiding door ervaren en succesvolle ondernemers. Daarnaast hopen wij ondernemers beter in staat te stellen reguliere bancaire financiering aan te trekken voor de ontwikkeling van hun bedrijf. Ieder initiatief dat aantoonbaar innovatief is en/of een betekenisvolle verandering in de sector teweeg kan brengen, komt voor participatie door LI Leisure Investment in aanmerking.

Wie zijn wij

LI Leisure Investment is een initiatief van Molecaten en Leisurelands, twee prominente spelers in de vrijetijdsmarkt met gezamenlijk tientallen jaren ondernemerservaring. En met bezieling en verantwoordelijkheidsgevoel voor vernieuwing van de sector. LI Leisure Investment heeft bij aanvang een fondsomvang van € 500.000,- welke wordt beheerd door een onafhankelijke investeringsmanager. Ons team bestaat uit ervaren ondernemers met een uitgesproken visie, sterk netwerk en solide track record in het ontplooien van nieuwe initiatieven. Al onze investeringen worden begeleid door een van onze business coaches. Zij ondersteunen innovatieve ondernemingen in brede zin. Hun betrokkenheid en kennis vormen een stabiel anker voor ondernemers en ondernemingen in ontwikkeling. Meer informatie over de initiatiefnemers achter LI Leisure Investment is te vinden op www.leisurelands.nl en www.molecaten.nl. De opzet en ontwikkeling van LI Leisure Investment is mede ondersteund door InnovatieNetwerk/STIRR: www.innovatienetwerk.org

Contact

Ondernemers die in aanmerking willen komen voor een investering kunnen een business plan (inclusief gedetailleerde financiële onderbouwing) zenden aan: projecten@lileisureinvestment.nl.